Възрастни в напреднала и старческа възраст

В днешно време проблемите в психологията на напредналата и старческа възраст стават все по-значими, поради постепенния процес на удължаване на средната продължителност на живота и застаряващото население в страната.

Стареенето е неизменен процес от жизнения цикъл на човека. Остаряването и старческата възраст биват разглеждани по различни и противоречиви начини, но едно е сигурно – това е етап от живота, придружен с възрастова и личностова криза.

Пенсионирането, стесняването на социалния кръг, промените във фамилната динамика, физическите заболявания и утежнения и ред други нормативни и ненормативни жизнени събития предполагат психологична подкрепа. Сред изобилието от клинични факти, доминират тревожността и депресивните преживявания. Психологичното консултиране и психотерапията имат задачата да подадат ръка на човека да интегрира екзистенциалния страха и вкуси ценността на тази възраст.