Личностови ивъзрастови кризи

Динамиката е естественото състояние на природата и личностния свят на човека. Човешкият растеж може да бъде разгледан от гледна точка на конфликтите. За да остане „психологически жив”, човекът отново и отново разрешава последващи, нормативни за възрастта и ненормативни конфликти. Излизайки отново и отново от всяка криза, човекът има засилено чувство за вътрешна зрялост, обогатен социален опит и способност за интроспекция.

Усвояването на ценностите, които носи всяка възраст често не се случва плавно, а е придружено с разтърсващи конфликти и кризи, които искат човекът да се гмурни на дълбоко в дълбините на личността си.