Младежи и възрастни с увреждания

Ако видим „различието” като богатство на човешката природа, ще успеем да вникнем в света на хората със специални потребности. Интелектуалният дефицит, аутизмът, синдром на Даун, детска церебрална парализа са част от състоянията със своите специфики, които изискват нашето внимание. Хората, които носят тези заболявания и синдроми населяват свят топло обърнат към нас, лъчезарен, но и мрачен, изпълнен с болка и ограничения.

Психологичното консултиране и психотерапията имат своята роля в безусловното приемане на клиента, подкрепата при кризи, справянето с предизвикателствата на ежедневието, трудно постижимия диалог със социалния свят и психологическата подкрепата на родители и близки.