Психосоматично разстройство

Приема се, че зад психосоматичните разстройства стои вътрешен психологичен конфликт, който е трудно да бъде преработен и решен. Психиката обаче търси начини да се справи и ги намира, чрез тялото. Така се появяват различните психосоматични симптоми, за които, понякога с хумор казваме, че са на „нервна почва”.
Соматизацията е и защитен механизъм на личността, чрез който се справя с вътрешните конфликти. Вярно е, че болките в стомаха няма как да ни помогнат да се справим с психологичните ни проблеми, но чрез демонстрираната болка, бихме могли за привлечем вниманието, грижата и съчувствието на другите.

Пациентите с психосоматични разстройства не вярват на отрицателни резултати от проведените изследвания. Те не приемат психическото разстройство като диагноза и ако им бъде казано подобно нещо е по-вероятно да сменят или да съдят лекаря. Друго поведение, срещу което се съпротивляват, е неглежирането на оплакванията им.

Разбирането и осъзнаването на причините за това състояние са първите крачки към справянето и облекчаването на едно заболяване. Терапия при специалист винаги ще помогне и ускори процеса на осъзнаване. Начинът да се постигне промяна е работа с причината, а не само със симптома.

Leave a Reply