Депресия и тревожни разстройства

Депресията засяга повече от един на всеки десет души. Нейните прояви и последици заживота на хората са много разнообразни. Днес „депресията“  се разглежда като болест, за която има широк набор от средства за лечение и профилактика.

Депресията се проявява чрез множество признаци, които варират в зависимост от личността на човека и времето от живота, в което се появява. Въпреки, че симптомите са доста разнообразни, почти винаги са налице няколко признака, като промяна в настроението, тревожност, когнитивни затруднения, психосоматични прояви и дори мисли за самоубийство.

Психотерапията е неотменен път към лечението на депресията. Тя дава възможност на човека да идентифицира факторите, които допринасят за неговата емоционална болка и да се справи ефективно с психологическите, поведенческите  и социални причини за неговата патология.

По време на терапията клиентът идентифицира негативните и  дисфункционални мисловни модели, които допринасят за чувството на безнадеждност и безполезност, съпътстващи депресията.

Терапията цели да открие факторите, които допринасят за устойчивостта на депресивната симптоматика. Например, терапевтът може да помогне на депресираното лице да подобри взаимодействието си с другите, тъй като психосоциалната изолация допринася за психичното страдание.

И накрая, терапията да се даде възможност на субекта да възстанови чувството си наудоволствие в ежедневието.