За мен

Образованието си получих в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършила съм специалност „Психология“ и магистърска програма „Клинична и консултативна психология“.

В продължение на седем години съм се обучавала в школата по Позитивна психотерапия и практикувам като Консултативен психолог и психотерапевт.

Член съм Дружеството по позитивна психотерапия в България, SPPB и на Дружеството на психолозите в България.
Сертифициран кариерен консултант съм от Global Career Development Facilitator. Занимавам се с професионално ориентиране на ученици, студенти и възрастни.

От мен ще получите уважение, търпение, изслушване, емпатия и дискретност.