Кариерно консултиране

Работата и избраната професия са съществен начин личността да намери своето място в социалния свят. Изборът на призвание е важен и богат процес, който има по-дълбоки пластове на преживявания. Какво стои зад предпочитанията на младия човек, зад амбициите му или липсата на такива ..? ” В какво съм уникален?”, „Как да го покажа на родителите и приятелите ми?”. Всеки един поставен пред себе си въпрос е предизвикателство по пътя на себепознанието и порастването.  Осъзнаването на границата между неограниченото „Какво мога да стана?”, идващо от света на „играта” и живота с неговите „ограничения”, допринасят за зрелостта и предпазват от разочарования. Кариерният  консултант върви редом с преживяванията на клиента и подпомага процеса на себеоткриване.

В различните възрастови етапи настъпват и личностни промени. Често пъти наблюдаваме и преживяваме измененията в социалните условия. Тези феномени дават повод за избора и ангажирането с ново призвание и професия. Възможно е клиентът на кариерното консултиране да търси подкрепа в търсенето на решение, безкритично и приемащо отношение на новите идеи, нови поведенчески модели за адаптация към променящата се работна среда и икономически условия, равновесие между личните потребности и изискванията на социалната среда или просто кураж.