Тревожни разстройства

Тревожността е състояние на боязън и безспокойство. Тя засяга цялата същност на човека като действа на физиологично, поведенческо и психологично равнище. Към тревожните разстройства се отнасят различните фобии, паническото разстройство, посттравматичния стрес, прекомерните страхове, свързани със здравословното състояние, обсесивно-компулсивното разстройство, генерализираното тревожно разстройство.

Защо проблемите с паниката, фобиите  и тревожността са толкова разпространени?

Факторите за тревожността са комплексни. Един, значим от тях е натрупаният с времето стрес. Психологичен фактор са мисловни модели, които усилват и укрепват тревожността.

Методът за лечение на тревожността и тревожните разстройства е холистичен. Той предполага намеси, които ще повлияят върху човека и живота на много нива: физическо здраве, положителен вътрешен монолог, адаптивно поведение, междуличностни взаимоотношения, самооценка и смисъл.

Тревожността е състояние, което не бива да се неглижира, защото само по себе си, то разход на енергия без цел.