КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПСИХОЛОГ, ПСИХИАТЪР И ПСИХОТЕРАПЕВТ

Специалистите, занимаващи се с въпросите на психичното здраве, често се сблъскват със затруднението на свои пациенти, клиенти, дори приятели да направят разлика между психиатър, психолог, психоаналитик и психотерапевт.

Това колебание често се превръща в препятствието, което бави клиентите да потърсят подкрепа тогава, когато е най-необходима. Възможно е клентът да не разпознава в себе си или близкия си човек необходимостта от някакъв тип специализирана психологичическа грижа. Наред с това, търсенето на подкрепа често се бърка със слабост и неспособност за вземане на решения и грижа за себе си.

Ето защо разискването на въпроса за разликите и смисъла на всички тези сложни „психо-“ думи – психиатър, психолог, психотерапевт и психоаналитик, ни се струва важно. Това е и въпросът за поканата, отправена от специалистите към най-същественото в нашата работа – доверието на възрастните и децата към помощта, която им се предлага. И така – ако решим да потърсим помощ за себе си, за детето си или за друг близък човек при специалист, който има отношение към психичното здраве и благополучие, към кого от тях е най-подходящо да се обърнем и защо?

Разликата в практиката на тези специалисти идва, както от различната професионална подготовка, която са получили, за да придобият квалификацията си, така и от начините, по които се опитват да облекчат човешкото страдание.

Психиатърът е лекар, който работи с хора, чиято психична проблематика има предимно ендогенна основа. Това означава, че такова психичното страдание изисква вниманието на доктор, който да предвиди медикаментозна терапия. В днешно време все повече психиатри се обучават и получават квалификации от терапевтични школи, при което правят добър контакт с пациента и съчетават конвенционалната медицина с психотерапевтичната практика.

Психолозите, за разлика от психиатрите, нямат медицинско образование, което значи, че не са лекари, а оттам и че не третират психичното страдание чрез медикаменти, въпреки обичайното схващане, че това е така. Психолозите са хора, които успешно са завършили академична специалност «Психология». Използвайки различни тестове (тогава, когато това се налага) и психологично консултиране, те могат да направят оценка и да изготвят хипотези за различни поведенчески и личностови характеристики. В случай, че това е необходимо, психологът може да насочи вас или детето ви за консултация с психиатър, на който има доверие. Ако психиатърът прецени, може да насрочи медикаментозно лечение (защото той е лекар), подходящо за вашето дете, което да подпомогне работата на психолога и състоянието на детето ви. Психологическата подкрепа обикновено не включва продължителна и задълбочена психотерапевтична работа.
Противно на масовото схващане, психолозите не изписват хапчета. Психолозите са хора, които успешно са завършили академична специалност «Психология». Похватите, с които работят психолозите са тестови методики, различни видове интервюта и консултиране, които ни помагат да направим оценка на личността и поведението и съответно да изготвим хипотеза за личностните характеристики и функционирането на човека. Психологическата подкрепа обикновено не включва продължителна и задълбочена психотерапевтична работа. Тя има по-скоро характера на консултиране. Психологът би могъл да насочи свой клиент към консултация с психиатър, ако прецени, че състоянието му го изисква. Също така, психиатър може да насочи свой пациент към психолог и психотерапевт, ако реши, че медикаментозното лечение не е необходимо или не е единственото необходимо лечение.

Психотерапевтите се различават от психиатрите и психолозите по това, че са преминали през допълнително специализирано обучение по психотерапия към определена школа. Подготовката на един психолог или психиатър за психотерапевт трае дълги години и отговаря на множество международни изисквания. Много често психиатрите и психолозите са и психотерапевти, ако са придобили тази допълнителна квалификация. Важно е да се знае обаче, че не всички психиатри и психолози са психотерапевти, въпреки че доста често се случва недобросъвестно да се представят за такива (само обучението по психология или медицинската специалност психиатрия не осигурява психотерапевтична квалификация и правоспособност за практикуване на такъв вид терапия).

Психотерапевтите се различават също и помежду си в зависимост от подхода им към човешкото страдание и разбиранията на различните школи за причините, които го пораждат. Съществуват различни психотерапевтични методи: психоанализа, когнитивно-поведенческа, позитивна психотерапия, психодрама, гещалттерапия, фамилна терапия и др.

Психотерапията е процес, продължителен във времето, който изисква лична отговорност към самия себе си. Малко хора знаят, че всъщност целта на психотерапията е личността да стане лечител на самата себе си.

Важни официални органи, които биха могли да служат на вашето семейство като средство за ориентиране и допълнителна информация са Дружеството на Психолозите в България и Българската асоциация по психотерапия (БАП), където бихте могли да видите списък с редовните членове, вписани в Публичния регистър на двете оранизации, както и различните терапевтични школи, към които се числят.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *